Tanken er at en olje og gass terminal i finnmark skal kunne ta i mot petroleumsprodukter, fra Skip som kommer fra allerede etablert olje og gass felt i Russland. På sikt kan det også bli aktuelt å lagre olje fra felt i Barentshavet. På Norterminal kan oljen lagres i enten store tanker, i fjellanlegg eller en kombinasjon av begge.  Gass kan lastes om, mellomlagres enten i tanker eller om bord i flytende lagringsskip, Kondensat kan lagres både i tanker og i fjell anlegg. Større konvensjonelle Skip vil eksportere petroleumsprodukter direkte til de store markedene i Asia, USA og Europa.

Posted in: Topp