Vi vurderer nå to plasseringer av terminalen, en i vestre del av Finnmark og den andre lokasjonen i østre del av Finnmark. Endelig plassering er ikke besluttet. Plasseringen er avhengig av flere faktorer, blant annet planprosessen i de potensielle vertskommunene.

Posted in: Geografi og plassering