Den største risiko ved operasjonene er menneskelige feil i operasjonen av anlegget. terminalen består av lukkede prosesser og anlegg for å redusere risikoen til så liten som mulig. Rundt tankene vil det bli bygget lukkede bassenger, som kan samle opp eventuelle utslipp. Hele anlegget vil bli klassifisert til de beste standarder for å redusere faren ved gnister fra elektriske anlegg.

Posted in: Miljø og omverden