Anløp av 150 til 300 skip i året vil skape behov og grunnlag for etableringen av kapasitet med taubåter ved terminalen. Hvert anløp vil kreve assistanse av to taubåter.  Med flere taubåter i Finnmark vil også beredskapen økes betraktelig.

Posted in: Miljø og omverden