I tilknytning til oljeterminalen vil det naturlig kunne etableres beredskap for å håndtere akutte oljeutslipp. Den totale beredskapen for oljeutslipp i regionen vil bli styrket betydelig.

Vi vil samarbeide med de lokale ’Interkommunalt Utvalg mot Akuttforurensning’ (IUA). Dette er en norsk beredskapsorganisering mot akutt forurensing på sjø og land. Samarbeidet med IUA-ene kombinert med vår egen beredskap, vil sørge for en betydelig bedring av eksisterende infrastruktur. Det gjelder både fartøy, lenser og utstyr for oppsamling av oljeutslipp.

Posted in: Miljø og omverden