Det kan komme oljedamp ut fra lagrene av olje, men det er noe som industrien har ferdig teknologi for å håndtere. Konsekvensene på lokalt miljø fra oljeterminalene vil være håndterlige. I tillegg vil det være lokal påvirkning av miljøet av eksosen fra skipene som går inn og ut av terminalen. Mengden vil være avhengig av antall skip og hvor moderne disse skipene er.

Posted in: Miljø og omverden