Nei, vi vurderer det ikke slik. Russisk praksis har vist at russiske operatører, både innen fiskeri og petroleumsvirksomheten foretrekker å bruke norske havner. Det er raskere og rimeligere. De norske havnene har et mer effektivt administrativt system rundt seg.  Norges største fortrinn er fraværet av russisk byråkrati, og det vet russisk næringsliv godt. I dag ser man eksempler på dette ved skipningen av russisk olje og oljeprodukter ut Østersjøen, der man bruker svenske terminaler som «mellomlagring».  Om 10 – 20 år vil det ventelig være behov for flere terminaler, eventuelt i Murmansk, om veksten blir som forventet.

Posted in: Geografi og plassering