Investeringene vil bli finansiert med både egenkapital og fremmedkapital. Vi jobber parallelt med finansieringen, men den endelige pakken for finansiering av Norterminal er avhengig av en rad med faktorer.

Posted in: Merkantile forhold