Anslagene for investeringene er usikre så tidlig i prosjektet, men trolig vil investeringene være i området to til tre milliarder kroner. Så tidlig i arbeidet er estimatene for investeringene heftet med betydelig usikkerhet.

Posted in: Merkantile forhold