Med Norterminal vil omlasting av olje til større og mer effektive skip skje nærmere feltet. Fra Norterminal kan skipene gå hvor som helst, primært til markedene i Europa. Den strategiske plasseringen i Finnmark gjør også transportruter gjennom Arktis interessant og effektivt.

Posted in: Merkantile forhold