Oljen vil i all hovedsak komme fra russiske felt som allerede er i produksjon. Volumene av både olje og gass fra Russland vil vokse, og per i dag er logistikken lite effektiv. På sikt kan det også bli aktuelt å lagre olje fra felt i Barentshavet.

Posted in: Merkantile forhold