Vi har vurdert seks lokasjoner ut fra flere forhold som maritime forhold, vær og vind, geologi, reguleringer og infrastruktur. Vi har konkludert med at disse to plasseringene er de aktuelle.

Posted in: Geografi og plassering