Vi ser helt klart en betydelig mulighet for effektivisering. Dette er vår forretningsmodell og vårt grunnlag for inntekter, og derfor ønsker vi av hensyn til konkurransesituasjonen ikke å konkretisere den eksakte effektiviseringen. Samtidig viser våre beregninger  at kostnaden for omlasting av olje på russisk side er betydelig høyere enn vår beregnede kostnad ved Norterminal.

Med etablering av Norterminal vil de russiske skipene med isklasse ikke behøve å gå lengre enn til Finnmark. Med Norterminal vil disse skipene erstattes med moderne og effektive supertankere som har en helt annen utnyttelse av drivstoffet. Det gir en betydelig gevinst i kostnadene.

Posted in: Merkantile forhold