Kundene er helt klart den viktigste faktoren. Kundene er igjen opptatt av at Norterminal er effektive og leveringsdyktige, opererer sikkert og har nødvendig infrastruktur rundt til å gjennomføre en effektiv skipstransport.

Posted in: Merkantile forhold