En tilsvarende terminal i russiske nordområder vil måtte forholde seg til mindre gunstig dybdeforhold som gir begrensninger i båtstørrelse, vanskelig isforhold og begrenset navigasjonstid om vi snakker om Arkhangelsk- / Nenets-området.  Vedrørende Murmansk, som vil være mer naturlig, i og med at man har planer om å utvikle Murmansk til ett transport knutepunkt for nordområdene, er situasjonen denne;

Etter det vi har hørt gjenstår fortsatt mye reguleringsarbeider på russisk side for at Vestsiden av Kolafjorden skal kunne bygges ut for en oljeterminal.  Herunder også avtaler med de russiske militære myndigheter om bruk av områder nært oppe mot Den russiske nordflåtens baser og havneanlegg.

For øvrig vil det om 10-20 år være nødvendig med flere terminaler om veksten blir som forventet

Posted in: Merkantile forhold