Anlegget bygges og utvikles for å ta hånd Petroleumsprodukter som allerede produseres i Russland, og som fraktes direkte forbi Finnmark og Norge. Plasseringen av terminalen gjør transporten mer effektiv fordi de russiske spesialbygde skipene kan snu på terminalen istedenfor å gå til for eksempel Rotterdam. Større konvensjonelle skip er mer effektive og lønnsomme i transporten frem til det endelige markedet.

Posted in: Merkantile forhold