Vi planlegger for minst 150 skipsanløp inn til Norterminal i løpet av året. Med denne frekvensen mener vi det er grunnlag for etablering av støttefunksjoner som for eksempel depot for oljevernutstyr, taubåter, agenter, m.m.

Posted in: Plan, areal og reguleringsprosess