Ved full utbygging vil anlegget utgjøre en ubetydelig del av kommunen og fylket.
Anleggets størrelse er på opp mot 1000 hektar, 10 000 mål, 10 kvadratkilometer. Dette tilsvarer 0,25 prosent av kommunens areal og 0,02 prosent av fylkets areal.

Posted in: Plan, areal og reguleringsprosess