Den store grunneieren for begge alternativene er Fefo, eller Finnmarks eiendommene. Begge alternativene er regulert som LNF-område og det krever omreguleringer for å etablere en terminal. Ervervet av eiendommen blir spesielt fordi det per i dag ikke eksisterer en markedspris for dette i Finnmark. Vi jobber nå med å sikre en fortrinnsrett til eiendommen før det kompliserte arbeidet med omreguleringen starter. Vi legger ned store ressurser i arbeidet med omregulering og ønsker å sikre at vi har første rett til området når omreguleringen er gjennomført. Samtidig kan vi ikke ta risikoen med å kjøpe et område, som ikke har noen verdi for oss uten den nødvendige omreguleringen.

Posted in: Plan, areal og reguleringsprosess