Vi jobber nå i forhold til Nordkapp og Sør-Varanger kommuner, og disse to kommunene har ikke kommet like langt i sitt arbeid. Vi har en god dialog med begge, men vi er ikke kommet lengre enn at vi nå planlegger en mulig planprosess.

Posted in: Plan, areal og reguleringsprosess