Norterminal skal ikke drive med prosessering og foredling av olje eller gass. Dermed er det ikke et stort behov for elektrisk kraft til anlegget. Vi ser imidlertid at kapasiteten på de eksisterende linjene i denne delen av Finnmark er begrenset, og derfor vil det være nødvendig med ny kapasitet for å møte både vår og andres behov for elektrisk kraft i området. Det er for tidlig å si noe om hvordan dette vil bli løst.

Posted in: Tekniske forhold