Norterminal ser på to typer lagringsanlegg både i fjell og som tanker i dagen. Det er avhengig av kundenes behov, og optimal konstruksjon. De geologiske forholdene for lagringen av olje og gass er av stor betydning for valg av plassering av terminalen.

Posted in: Tekniske forhold