Vi planlegger nå to faser i en eventuell utbygging, og den totale lagringskapasiteten planlegges til 1 millioner kubikkmeter med olje.

Posted in: Tekniske forhold