Vi planlegger med to kaier, som samtidig kan ta imot to skip med størrelse på inntil 300 000 dødvektstonn, tilsvarende VLCC-klassen store supertankere.

Posted in: Tekniske forhold