Norterminal dimensjoneres for å kunne fra 150 til 300 skipsanløp i løpet av året. Det vil bety mer enn to anløp i uka.

Posted in: Tekniske forhold