Terminalen dimensjoneres for å håndtere 1 millioner kubikkmeter råolje, men en årlig skipning av seks til ti millioner tonn per år. Dette tilsvarer mellom 150 og 300 skipsanløp per år. Antallet er naturlig nok avhengig av markedet og skipenes størrelser.

Posted in: Tekniske forhold