Terminalen skal ikke være et prosesseringsanlegg som skal foredle oljeproduktene. Terminalen vil lagre og blande ulike kvaliteter av råolje, og petroleums produkter basert på spesifikasjoner fra kundene.

Posted in: Tekniske forhold