Norterminal er ikke avhengig av nye oljefunn på norsk eller russisk side i Barentshavet, men nye felt vil styrke det forretningsmessige grunnlaget for driften av terminalen.

Posted in: Verdiskapning