I anleggs- og byggefasen vil det skapes en betydelig midlertidig ringvirkning. I operasjonsfasen vil det også skapes positive ringvirkninger. Dette vil være for eksempel arbeidsplasser, kjøp av tjenester som skal til for å drifte terminalen, økt skatteinngang for vertskommunen og regionen. I tillegg vil man se en generell økt optimisme og positivitet. Det er for tidlig å konkretisere og tallfeste dette, men det er ingen tvil om at satsingen vil oppleves som et betydelig og viktig bidrag til regionen.

Posted in: Verdiskapning